Bild
 fotograf: Emelie Asplund
Länkstig

Masterprogram i psykologisk vetenskap

Program
S2MAP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A74A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i psykologisk vetenskap är forskningsinriktat med fokus på praktisk tillämpning. Syftet är att förbereda dig både för vidare utbildning på forskarnivå och för kvalificerade arbeten inom akademisk, offentlig eller privat sektor. Syftet är också att skapa möjligheter till ett fortsatt livslångt lärande. Programmet är internationellt och all undervisning sker på engelska.

Om utbildningen

Psykologisk vetenskap bygger på systematiska studier av mänskliga tankar, känslor och beteenden. Med noggrant planerade studier och välinformerade teorier kan forskare inom ämnet psykologi ge praktiska råd och bidra till praktiskt taget alla delar av samhället, t ex studerar vissa forskare attityder och beteenden som har konsekvenser för klimatförändringar, vissa studerar hur människor kan organisera sig effektivt och samarbeta bättre. Andra studerar psykologin i juridiska sammanhang och ger råd för att förbättra praxis för exempelvis domare och poliser.

Genom de olika ämneskurserna får du en djup kunskap om de viktigaste grundläggande fälten inom psykologin. De tre första terminerna läser du två ämneskurser per termin:

• psykologi som vetenskap

• personlighetspsykologi

• kognitiv psykologi

• socialpsykologi

• utvecklingspsykologi i ett livscykelperspektiv

• människans neuropsykologi

I varje ämneskurs integreras också kurser i vetenskaplig metod, vilket gör att du får med dig de praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i olika sammanhang.

Programmet syftar till att du ska lära dig att utföra forskning och skapa vetenskap, inte bara läsa om det. Du får därför träna på att utveckla och formulera forskningshypoteser, kritiskt granska och utvärdera begrepp och idéer, planera och organisera forskningsprojekt samt presentera forskning. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig att antas till masterprogrammet i psykologisk vetenskap är den som har en kandidatexamen i psykologi (eller motsvarande) om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod. Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Engelska 6/ Engelska B eller motsvarande nivå på ett internationellt erkänt test så som TOEFL eller IELTS.

Den sökande kommer också att ombedjas skicka in ett motivationsbrev med en redogörelse av akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet samt en reflektion kring hur programmet kommer att främja deras uppsatta karriärmål.

Instruktioner för ansökan

Masterprogrammet i psykologisk vetenskap

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

The selection process will be based on a motivation letter that will be scored. How the score is calculated, please see the template for the motivation letter.

Praktik

I programmet ingår en praktikkurs. Du kommer att få en handledare och ingå i en forskargrupp på eller utanför institutionen där du får möjlighet att delta i det praktiska forskningsarbetet. Detta arbete kan också utgöra en utgångspunkt för den uppsats du skriver under den fjärde terminen.

Efter studierna

En masterexamen i psykologi ger dig möjlighet att söka vidare till forskarutbildning och doktorera i ämnet, vilket bäddar för en framtid inom eller utanför akademin. Du kan också direkt efter studierna arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver analytisk förmåga och vetenskaplig kunskap om såväl psykologi som vetenskapligmetod. Det öppnar upp för arbete som analytiker, utredare, konsult eller forskare inom både privat- och offentlig sektor.

Så är det att plugga

Undervisningen

På programmet möter du framförallt studentcentrerade, aktiva undervisningsformer. Litteraturen består i första hand av högkvalitativa vetenskapliga artiklar från de mest inflytelserika tidskrifterna, och kurserna leds av lärare med hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. All undervisning sker på engelska.