Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Master Thesis for International Administration and Global Governance

Kurs
AG2500
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I den här kursen planerar och skriver du en masteruppsats inom en given tidsram.

Om utbildningen

Att skriva en masteruppsats kommer att utveckla din förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt arbete. Du kommer att samla och analysera data för att besvara en samhällsvetenskaplig forskningsfråga. Under skrivandets gång får du stöd från en erfaren handledare. Kursen avslutas med att du dels presenterar och försvarar din egen uppsats, dels opponerar på en annan students uppsats. I dessa moment ska du visa på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att du kan använda ett klart, precist och uttrycksfullt språkbruk för att formulera dina argument.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna AG2110 Theoretical and historical perspective on global governance (15 hp), och AG2120 International administration and policy (15 hp), samt godkänt på en av de valbara fördjupningskurserna (15 hp), och en av metodkurserna SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) eller SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp) eller SF2323 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design (15 hp) eller SF2324 Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvalitativa forskningsmetoder för samhällsvetare (15 hp), eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Handledning
  • Seminarium