Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Master Thesis for International Administration and Global Governance

Kurs
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I den här kursen planerar och skriver du en masteruppsats inom en given tidsram.

Om utbildningen

Att skriva en masteruppsats kommer att utveckla din förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt arbete. Du kommer att samla och analysera data för att besvara en samhällsvetenskaplig forskningsfråga. Under skrivandets gång får du stöd från en erfaren handledare. Kursen avslutas med att du dels presenterar och försvarar din egen uppsats, dels opponerar på en annan students uppsats. I dessa moment ska du visa på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att du kan använda ett klart, precist och uttrycksfullt språkbruk för att formulera dina argument.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

The Master thesis for International Administration and Global Governance course, 30 credits, is given within the master's program in International Administration and Global Governance and is a compulsory course.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Handledning
  • Seminarium