Länkstig

Martina bereder väg för framtida miljöinnovationer

Via en grönsaksmarknad full av exotiska frukter fick Martina Wennesjö en ny miljömässig insikt. Idag arbetar hon som affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet, där hon stöttar forskning och näringsliv i att driva hållbarhetsarbetet framåt.

"Om jag ser tillbaka på programmet i sin helhet är det bredden jag tar med mig. Vi fick en lagom detaljkunskap i många olika ämnen. Det har varit väldigt användbart", säger Martina Wennesjö.

Sedan knappt två år arbetar Martina Wennesjö som affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg. Det är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som även tar konsultuppdrag inom miljöområdet. Martinas roll går dels ut på att stötta ledningsgruppen med till exempel omvärldsanalyser och kundbehovsanalyser och handlar dels om att delta i forskningsprojekt som ofta sker i nära samarbete med näringslivet.

— Finansiärerna vill gärna se någon typ av marknadspotential i innovationen de vill utveckla och då kan min roll kan vara att ta fram en marknadsanalys, berättar Martina och fortsätter: Det är verkligen en jättespännande arbetsplats.

En stor del av arbetet handlar med andra ord om att sammanställa och ta fram information, vilket kan ske på olika sätt. En kundbehovsanalys kan till exempel baseras på intervjuer med kunder eller på workshops. Martina deltar till exempel i ett utvecklingsprojekt som handlar om cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

— Det projektet har lämnat forskningsstadiet och nu tar vi fram en digital lösning som är själva innovationen. Då har vi workshops för att ta reda på vad som krävs för att kunderna ska vilja använda lösningen, berättar hon.  

Utlandsvistelse gav perspektiv

Det var under en längre utlandsvistelse i Brasilien som Martina började se miljöproblemen i ett nytt ljus. I närheten av där hon bodde fanns en lokal grönsaksmarknad där hon för skoj skull köpte en ny slags frukt, som hon aldrig provat tidigare, varje dag. Därefter tog hon för vana att googla frukten som hon köpt.

— Varje gång stod det om miljöproblem som var kopplade till just den frukten. Det som skulle vara en kul grej blev till en insikt i hur illa det är ställt med miljön, berättar Martina.

Det var också i Brasilien som Martina bestämde sig för att hon ville läsa vidare. Här mötte hon människor vars högsta dröm var att läsa på universitetet, men som inte hade möjlighet på grund av de höga kostnaderna.

— I Sverige är det så självklart att alla kan plugga. Då kände jag att det är en möjlighet som jag måste ta vara på.

Valet föll på Smil vid Göteborgs Universitet. Under det första året på utbildningen, där eleverna ges en bred introduktion till miljövetenskapen, började Martina intressera sig för CSR (från engelskans Corporate Social Responsibility), det vill säga företags samhällsansvar. Genom att använda ett företags resurser kan du göra större skillnad för miljön än som en enskild individ, menar Martina som under det andra året valde inriktningen Uthålligt företagande. 

— Om jag ser tillbaka på programmet i sin helhet är det bredden jag tar med mig. Vi fick en lagom detaljkunskap i många olika ämnen. Det har varit väldigt användbart.

Blev uppsökt av IVL

Efter sin kandidatexamen från Smil valde hon att läsa Matix-programmet, som är ett ett-årigt magisterprogram vid Göteborgs Universitet. Här varvas praktik på ett företag med föreläsningar på Handelshögskolan. Martina praktiserade på ett litet start-up-företag som utvecklar nanosensorer, och under ett forskningsprojekt som företaget var involverat i, kom hon i kontakt med affärsutvecklingsgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

— Sen hörde IVL av sig med en ledig tjänst som de ville att jag sökte. Det var superkul att de tog kontakt med mig specifikt.

När hon arbetar med sina omvärldsanalyser ser hon en trend som blir tydligare för var dag som går – IVL växer så det knakar och hållbarhetskompetens efterfrågas idag av alla typer av branscher. Även traditionella management byråer har upptäckt att de behöver få in miljökompetens i sina verksamheter, menar Martina. 

— Dessutom har hela finanssektorn tagit fart de senaste åren med exempelvis hållbarhetsindex och miljöklassning av aktieportföljer. Det är en rolig utveckling att följa.

Martina Wennesjö

Ålder: 30
Bor: Göteborg
Utbildning: Smil Uthålligt företagande 2015-2018, Matix-programmet 2018-2019
Jobbar som: Affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet kontor i Göteborg
Familj: Sambo och bebis
Intressen: Mat och vin, hållbarhet och trädgården