Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik)

Kurs
MARI40
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11563

Kort om kursen

Kursen utgörs av en praktik för vilken studenten självständigt ska söka och hitta en lämplig praktikplats. Arbetet ska ha en tydlig anknytning till marin vetenskap och tillhandahålla uppgifter som är värdefulla för studentens framtida karriär.

Om utbildningen

Praktiken kan vara ett praktiskt eller teoretiskt arbete/projekt för vilket studenten själv söker handledning. Arbetet, som ska ha en tydlig anknytning till ämnesområdet marin vetenskap, kan ske vid Institutionen för marina vetenskaper eller externt på företag, institut eller myndighet eller vid ett annat lärosäte.

För att kunna antas till kursen måste studenten ha hittat en handledare och ett projekt/arbete som kan godkännas av kursansvarig. Efter praktiken redovisas arbetet i form av en skriftlig rapport.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom det naturvetenskapliga fältet om 120 hp, inklusive fördjupningskurser om 30 hp inom det aktuella arbetsområdet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Göteborgs universitet kan du även praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Ansökningar tas emot löpande och beviljas så länge det finns medel kvar.

Du kan praktisera på företag, organisationer samt forsknings- och utbildningscentrum, inom Europa. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, som ska ha en tydlig anknytning till marin vetenskap.

Läs mer om studier utomlands