Bild
Länkstig

Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram

Program
N2LKI
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A87C
Programinnehåll

Kort om programmet

Lärande, kommunikation och IT är en teoretisk utbildning som vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med digitalisering av utbildning inom skola, näringsliv eller organisationer. Vi studerar hur lärande påverkas av valet av teknik, arbetsform, innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa goda och hållbara förutsättningar för människors utveckling. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer.

Om utbildningen

Magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT (LK&IT) är en teoretisk utbildning som vänder sig till dig som behöver utveckla din kompetens i att analysera och förstå, utveckla och använda IT för lärande och kommunikation. Lärare förväntas till exempel kunna använda IT i sin undervisning; personalutvecklare använder IT för att dokumentera, värdera och utveckla personalens kompetens; biblioteken måste förhålla sig till alltmer digitaliserade informations- och kommunikationssammanhang.

Vi ser också en framväxande industri där allt fler personer arbetar med att designa och utveckla IT-stöd för lärande och kompetensutveckling. Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologin öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling, såväl i yrkeslivet som inom utbildning och på fritiden.

Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt på programmet. Vi studerar hur lärande påverkas av valet av teknik, arbetsformer, av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa goda förutsättningar för människors utveckling. Vi arbetar också med modeller för design av ny teknologi och verktyg för lärande utifrån olika teorier.

Programmet ges vid institutionen för tillämpad informationsteknologi

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp,eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer och i övriga arbetslivet. Att ha kompetens inom lärande, kommunikation och IT efterfrågas allt mer inom skola, högre utbildning och näringsliv. Inom en mängd yrken utgör denna kompetens en konkurrensfördel, till exempel för lärare, personalvetare, bibliotekarier, designers av system för lärande samt för många som arbetar med kommunikation och kompetensförsörjning. Vi ser att fler nya yrkesroller ständigt växer fram inom området.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet ges som distansutbildning och har en till två frivilliga träffar per termin där det är möjligt att medverka antingen online eller fysiskt på plats i Göteborg. Studierna bedrivs med stöd av en nätbaserad utbildningsplattform och med hjälp av andra digitala redskap. Programmet är uppbyggt av egna studier av kurslitteratur, seminarier och grupparbeten och som också varvas med vissa praktiska inslag. De problem och utmaningar som du arbetar med i utbildningen formuleras inom ramen för pågående forsknings- och utvecklingsarbete, antingen inom högskolan och/eller inom näringsliv eller förvaltning. Genom reflektion och bearbetning får du möjlighet att lära av dina egna erfarenheter av att använda IT, både inom och utanför utbildningen. Det innebär att dina kunskaper och erfarenheter inom området blir en tillgång i utbildningen.