Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Konstarter estetik och lärande 2 för förskollärare

Kurs
LÖFA51
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen behandlar förskolebarns lärande i olika konstarter med särskilt fokus på bild och musik vilka utgör två fördjupningsinriktningar i kursen. Grundläggande färdigheter i att använda röst, rytmik och rörelse som verktyg för estetiskt lärande i förskolan tränas. Centralt för kursen är vad som kännetecknar konstnärliga processer, konstens metoder samt estetiskt lärandes form och innehåll.

Om utbildningen

Vidare diskuteras och problematiseras hur samhälleliga villkor påverkar förutsättningar för lärandet, därtill lärarens roll för förskolebarns lärande. Kursinnehållet inriktas mot gestaltande arbete. I relation till dessa gestaltningar diskuteras didaktiska implikationer med utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning med koppling till konstarter och lärande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning eller motsvarande, inklusive Konstarter, estetik och lärande 1 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ50/LÖFÖ51), eller motsvarande.

Efter studierna

Kursen ger dig goda kunskaper i att planera, leda och organisera förskoleaktiviteter i bild eller musik. Du erhåller också redskap för att argumentera för vikten av estetiska uttrycksformer i förskolans utbildning. Tidigare kursdeltagare arbetar idag bland annat som verksamhetsutvecklare för konstarter, estetik och lärande i förskolan. Många förskolor saknar kunnig personal när det kommer till estetiska uttrycksformer vilket gör att kunskaperna som kursen genererar är attraktiva på arbetsmarknaden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och workshops. Arbetet sker individuellt och i grupp. Kursen är campusförlagd torsdag förmiddag och fredag för- och eftermiddag.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.