Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klinisk nutrition - vetenskaplig metod

Kurs
MED722
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10359
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Kort om kursen

Kursen fokuserar på såväl basal som mer avancerad statistik och forskningsmetodik inom det nutritionsepidemiologiska området.

Om utbildningen

Kursen fokuserar på såväl basal som mer avancerad statistik och forskningsmetodik inom det nutritionsepidemiologiska området. Genom föreläsningar och övningar presenteras planering och genomförande av studier och bearbetning av kvantitativa data inom olika studiedesigner, såsom experiment, kohortstudie, fall-referentstudie och tvärsnittstudie.

Epidemiologiska begrepp såsom prevalens, incidens, relativ risk, odds ratio, kausalitet, precision och validitet diskuteras. Teorin bakom hypotesprövning diskuteras. Du får tillfälle att översiktligt lära dig statistikprogrammet SPSS och använder detta till att utföra t-test, icke-parametriska test, ANOVA, Chi-tvåtest och multivariat linjär regression samt logistisk regression. I mindre grupp får du planera och genomföra analys av ett större datamaterial från ett nutritionsepidemiologiskt projekt, som sedan redovisas muntligt och skriftligt. Här ligger fokus på multivariat linjär regression där du förväntas kunna hantera intermediära variabler, confounding variabler och interaktion.

Den kvalitativa forskningens vetenskapliga grund och metoder presenteras även och skillnader och likheter mellan kvantitativ och kvalitativ forskning diskuteras översiktligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Dietistexamen eller vård- eller hälsoinriktad utbildning motsvarande 180 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.