Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatarbete med opponering för samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Kurs
NEK35S
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Målet med kursen är att studera och genomföra en
analys av en ekonomisk problemställning baserat på ekonomisk teori och
vetenskaplig metod. Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng i nationalekonomi. I dessa ska ingå avslutad kurs i mikroekonomi, 7,5 hp, på fortsättningsnivå.