Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till Global hälsa

Kurs
MPH210
Avancerad nivå
4,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20558
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är en introduktion till olika teman som ryms inom fältet global hälsa och riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur olika sociodemografiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomar i ett globalt perspektiv.

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till olika teman som ryms inom fältet global hälsa och riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur olika sociodemografiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomar i ett globalt perspektiv. 

Du kommer att få ökad kunskap om hur sjukdomsbördan ser ut i olika delar av världen och efter kursen kan du redogöra för hur dessa skillnader kan förklaras med faktorer som fattigdom, arbetsvillkor, kön. Kursen diskuterar även kortfattat vilka utmaningar olika länders hälsosystem har för att kunna bidra till att uppfylla alla människors rätt till bästa möjliga hälsa, behandling och förebyggande av ohälsa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller kurser motsvarande minst 180 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges helt på engelska och föreläsningar kombineras med två obligatoriska grupparbeten. Pedagogiken är inspirerad av principerna för problembaserat och studentcentrerat lärande och förutsätter därmed ett aktivt deltagande och egna kritiska reflektioner, både vid föreläsningar, grupparbeten och individuella inlämningsuppgifter.