Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Interkulturella perspektiv 1 för förskollärare

Kurs
LÖFA41
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Om du är intresserad av frågor om kultur, rasism och maktrelationer i förskolan och förskoleklassen så är detta kursen för dig. I kursen lär du dig teorier och begrepp kring interkulturella perspektiv och arbetsformer i förskola och förskoleklass. Kursen behandlar både strukturella och socialpsykologiska aspekter av bland annat kön, klass och etnicitet i relation till barns lärande, identitetsskapande, livsvillkor och utveckling.

Om utbildningen

På kursen lär du dig att analysera och problematisera dimensioner av normalitet, integration, segregation och andrafiering i relation till förskolans och förskoleklassens verksamheter. Du får inblick i hur olika sociala kategoriseringar inverkar på varandra och hur de har effekter på social exkludering och inkludering inom utbildning och i samhället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning, eller motsvarande kunskaper.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen används olika former för undervisning såsom litteraturstudier, föreläsningar och obligatoriska seminarier. Stor vikt läggs vid studentaktiva arbetsformer där studenterna är drivande i att exempelvis förbereda och leda seminariediskussioner. Arbete med examinationsuppgiften sker fortlöpande under kursen där moment som handledning och granskningsseminarium skapar ett processuellt arbetssätt i syfte att stärka studenternas vetenskapliga progression.

 

Kursen är campusförlagd tisdag eftermiddagar.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.