Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geovetenskaplig exkursion 1

Kurs
GV4000
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11452

Om utbildningen

Som geovetare behöver du
praktisk erfarenhet av inte bara Nordiska förhållanden. Du måste självständigt
kunna tolka och diskutera geologiska och naturgeografiska variationer med
hänsyn till generella principer och olika bildningsmiljöer. Kursen består av en
utomnordisk exkursion på en till tre veckor samt ett projektarbete. Fältarbetet
och undersökningar är anpassade till aktuella frågeställningar i
exkursionsområdet. Projektarbetet avslutas med en skriftlig och muntlig
redogörelse av utförda uppgifter. 

Kursen medför extra kostnader för dig som student. Undervisningsspråk är engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 hp inom geovetenskap med inriktning mot geologi eller naturgeografi med betygen godkänd (G) som lägst.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.