Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förvaltningskulturer

Kurs
KP1230
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Förvaltningskulturer ger en orientering i statlig, regional och
kommunal förvaltningsstruktur och här utvecklar du förmågan att granska
sådana strukturer och deras betydelse för demokrati, medborgarskap och
kultur. Du får också, med hjälp av kulturvetenskapliga redskap, pröva
och
granska förvaltningsväsendets olika delar och villkor.

Behörigheter och urval