Länkstig

Fortsättning i evidensbasering: sammanställning av kvantitativa studier

Kurs
EV2104
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-24005
Ansökan öppnar 16 september 2024

Om utbildningen

Kursen behandlar urval och sammanvägning av existerande kunskaper för användning i verksamhetsförändring. Huvudfokuset ligger på kvantitativa studier inom verksamhetsområde som är relevant för studenten, samt inom hälsoekonomi.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av kvantitativa studier (såsom någon av kurserna EV2101 eller VT2110).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.