Länkstig

Forskningsmetod i Europakunskap

Kurs
EU1330
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17616
Ansökan stängd

Kort om kursen

På kursen får du lära dig det vetenskapliga metodtänkandet och förbereda dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du kommer att läsa om vetenskapsteoretiska grunder för olika syn på kunskap. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar, förstå relationen mellan problem och metod, samt mellan metod och slutsatsdragning.

Om utbildningen

Kursen syftar till att förbereda dig för att kunna skriva ett självständigt vetenskapligt arbete, genom att problematisera olika vetenskapliga metoders innebörd och förmedla praktiska erfarenheter av att samla in, värdera och analysera både kvalitativ och kvantitativ empirisk data.

Under kursen tränas du i att kritiskt granska metodernas relevans i relation till vetenskapsteori, forskningsfrågor, design och etiska ställningstaganden inom samhällsvetenskaplig forskning. Du får god insyn i hur vetenskapliga problemställningar utformas, och hur sambandet mellan problemställning och val av metoder kan se ut. Under kursen kommer slutligen färdigheten att använda, och förmågan att utvärdera, olika metoder att behandlas. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats.

Kursen består av tre delar: vetenskapsteori, kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. I alla tre delarna problematiseras de underliggande vetenskapliga logikerna. Du kommer dessutom genomgående att träna på att förhålla dig till de forskningsetiska riktlinjer som skall utmärka samhällsvetenskaplig forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kunskaper motsvarande avklarade kärnkurser 60 högskolepoäng i Europakunskap samt genomgångna kurser i något av Europaprogrammets profilämnen omfattande 30 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen kommer du att kunna resonera om de vetenskapsteoretiska grunderna för olika syn på kunskap och kunskapsteoretiska förutsättningar för några av samhällsvetenskapens mest använda metoder och tekniker. Du kommer även att ha övat dig i att självständigt utforma vetenskapliga undersökningar, övat att tillämpa några olika vanliga samhällsvetenskapliga metoder, samt ha fått en större förståelse för relationen mellan forskningsproblem och valda metoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Lokalerna i Campus Haga är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på Campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Studier utomlands