Länkstig

Fördjupat självständigt vetenskapligt arbete inom logopedi

Kurs
LP0131
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Logopedexamen, magisterexamen i logopedi samt godkänd kurs i vetenskaplig metod på minst 7,5 hp.