Länkstig

Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna 7,5 högskolepoäng

Kurs
DIP430
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10363

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen ger en fördjupad kunskap om nutritionsbehandling vid olika former av födoämnesöverkänslighet hos både barn och vuxna. Kursen behandlar hur man arbetar med diagnostik, nutritionsutredning och nutritionsbehandling utifrån patientperspektiv och gällande rekommendationer.

Om utbildningen

Kursen ger en fördjupad kunskap om nutritionsbehandling vid olika former av födoämnesöverkänslighet hos både barn och vuxna. Kursen behandlar hur man arbetar med diagnostik, nutritionsutredning och nutritionsbehandling utifrån patientperspektiv och gällande rekommendationer. Kursen ger också studenterna möjlighet att testa, utvärdera och bedöma allergianpassad kost utifrån såväl nutritionella som ekonomiska, hållbara, sociala och kulturella perspektiv.

Preliminära kursdagar HT23:

1/11

16/11

30/11

14/12

11/1

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom dietistprogrammets termin 1 - 6, 180 hp, eller motsvarande vård- eller hälsoinriktad naturvetenskaplig utbildning 180 hp inklusive näringslära 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.