Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i miljöpolitik

Kurs
SK1524
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin, SK1124 Politisk teori, SK1125 Internationell politik, SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, SK1224 Miljöpolitikens villkor samt minst 15 godkända högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod, eller motsvarande kunskaper.