Länkstig

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Kurs
ES2550
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21258
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du kommer att få fördjupade kunskaper inom området Miljö- och hälsoskydd som ger dig en gedigen förberedelse inför att arbeta som tex miljöhandläggare eller miljöinspektör. Examenskursen ger dig även en förberedelse för eventuell forskarutbildning i miljövetenskap.

Om utbildningen

Under kursen utför du ett eget arbete som består av experiment och/eller en litteraturstudie. Arbetet som ska ha en profil inom området Miljö- och hälsoskydd kan ingå i ett forskningsprojekt vid någon av institutionens forskargrupper eller utföras på ett företag, en myndighet etc. Du utför arbetet under vetenskaplig ledning och sammanställer det i form av en skriftlig vetenskaplig rapport. Rapporten presenterar och diskuterar du sedan muntligt vid ett seminarium.

Du kommer speciellt att få träning i att planera, genomföra och rapportera ett eget arbete. Vidare kommer kursen att ge dig god förmåga att göra miljövetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Du kommer också att få träning i att utförligt analysera och tolka komplexa problem och frågeställningar även med begränsad information.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat på kursen Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen utgörs av ett enskilt arbete under handledning, samt en gemensam seminarieserie.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).