Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Examensarbete för kandidatexamen i matematik

Kurs
MMG900
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21709
Ansökan stängd

Om utbildningen

Du som vill ta en kandidatexamen i matematik utan att ha följt matematikprogrammet ska göra ett kandidatarbete enligt MMG900. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 3–6 studenter.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser om minst 120 hp ska vara avklarade. Vidare krävs att kurser om minst 75 hp i matematik är avklarade. Av dessa ska minst 15 hp vara fördjupningskurser eller kurser på avancerad nivå. Övriga kurser ska omfatta kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys, MMG400 Linjär algebra II och MMG410 Numerisk analys eller andra kurser som ger motsvarande eller högre matematisk kunskapsnivå.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg