Länkstig

Elektromagnetisk fältteori

Kurs
FYP202
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11111

Om utbildningen

Innehåll

 • Klassisk elektromagnetism inkluderande begreppen elektrisk laddning, elektriska fält, Coulombs lag, superpositionsprincipen, laddningstäthet, Gauss lag, elektrostatisk potential, Poissons och Laplaces ekvationer.
 • Allmänna elektrostatiska fältproblem och lösningsmetoder för dessa.
 • Kapacitans, elektrostatisk energi, elektriska dipoler, polarisation, elektriska och magnetiska fält i materia, polarisationsfält och förskjutningsfält, elektrisk ström.
 • Lorentzkraft, magnetiska fält, Biot-Savarts lag, Ampères lag, vektorpotential, magnetostatisk energi, laddade partiklars rörelse i homogena elektriska och magnetiska fält.
 • Självinduktans och ömsesidig induktans.
 • Magnetiska dipoler, magnetisering, magnetisk induktion.
 • Ohms lag, elektromotorisk kraft.
 • Faradays lag, RLC-kretsar, Maxwells ekvationer, elektromagnetiska vågor och optik, grupphastighet, elektrisk potential och vektorpotential för tidsberoende fält.
 • Energi i elektromagnetiska fält, Poyntings sats, strålning från punktladdningar i rörelse.
 • Grundläggande principer inom speciell relativitetsteori inkluderande begreppen relativistisk hastighetsaddition, tidsdilatation, längdkontraktion, Lorentztransformationer, Minkowskirummet och relativistisk mekanik.
 • Kursen består av två delkurser där studenten i delkurs 2 fördjupar sig i ett specifikt experiment som sedan presenteras skriftligt och muntligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser från årskurs 1 på Fysikprogrammet samt kursen FYP201 Matematisk fysik A, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.