Bild
Länkstig

Deltagande design och byggande

Kurs
FKGPDB
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Traena
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-35000
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till studerande eller yrkesverksamma inom arkitektur,
landskapsarkitektur och design och genomförs som ett samarbete mellan HDK-Valand Campus Steneby och en extern partner.
Syftet med kursen är att studenter tillsammans med medlemmar i ett landsbygdsamhälle ska designa, konstruera och bygga en utomhusmiljö. Kursen ska utveckla studenternas förståelse för samhällsdeltagande och kollaborativa arbetsprocesser, inkluderande dialog, design och byggande.

Om utbildningen

I denna kurs får studenterna lära sig hantera design genom tillämpningen av konstruktion och byggande och kunna göra anpassningar av sina idéer utifrån kontext, faktisk erfarenhet och skala.

Kursens filosofi är att designhandlingen inte är komplett utan implementering av byggandet och att studenterna genom sitt engagemang i både design och konstruktion utvecklar en balans mellan konceptualisering och design.

Studenterna får en förståelse för designprocessen som cirkulär, från idé till konstruktion och tillbaka till idé. I denna process samlas idéer, behov, rumsliga aspekter, gestaltning, byggande, verktyg och material – designmöjligheter upptäcks och utforskas.

Processen för skapande och utveckling sker genom deltagande design med medlemmarna i lokalsamhället, vilket innebär att alla deltagande parter inkluderas i designprocessens samtliga steg.

Kursen kommer att ges i skärgården i Traena, Norge i byn Husoya som ligger utanför Helgelandskusten inom polcirkeln. Detta område har midnattssol från slutet av maj till mitten av juli och har en befolkning på strax under 500. Ett lokalt talesätt är att "här är allt centralt beläget", vilket är vettigt eftersom ön är knappt 3 km lång och 1 km tvärs över. Även till fots kan du ta dig vart du än behöver eller vill på mindre än en halvtimme.

Som ett resultat av detta är det få som kör bil, och vägen används mest av fotgängare. Som en plats, och i hundratals år, definierades Traena av en småbåtsfiskeindustri. Detta förändras nu när fiskeflottan minskar och nya hållbara ekonomiska vägar återuppfinns, med turism i fokus.

Inom denna kurs kommer vi att utveckla olika bekvämligheter vid strand- och hamnområdet mitt i byn. Deltagandeprocessen med lokala barn har redan startat av kommunen och vi kommer att utveckla den vidare för att designa och bygga strandområdet för att möjliggöra olika typer av sociala möten, för olika åldersgrupper. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Mot slutet av kursen kommer vi att göra studiebesök till destinationer inom Norge och delta i musikfestivalen Traena som äger rum i juli.

Utöver studioprojektet deltar vi i en fältskisskurs och i lokalsamhällets evenemang och aktiviteter.

Kursträffar
Kursen innebär heltidsstudier. Kursen genomförs som fältstudier och innebär merkostnader för studenten i form av resor, transporter och logi.Kursen ges med engelska som undervisningsspråk.

Kursdatumen är 15 juni - 15 juli 2023 (datum kan ändras något). Ett detaljerat schema för kursen kommer att publiceras på Lärplattformen Canvas inför kursstart.
Ansök i tre steg

  1. Ansök till kursen via antagning.se. Deadline 15 mars 2023.
  2. Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom. Deadline 22 mars 2023.
  3. Säkerställ att dina meriter som styrker din behörighet till kursen är registrerade på antagning.se. Deadline 30 mars 2023. 

Ditt arbetsprov ska innehålla:

  • Lämna in en portfolio med 3-5 arbetsprover relaterade till området design och arkitektur.
  • Du ska även lämna en kort beskrivning av eventuella tidigare erfarenheter som du har från områden relaterade till deltagande design och byggande: exempel kan vara samarbetsprojekt, volontärarbete och liknande.
  • Motivationsbrev innebär att du kortfattat beskriver dina skäl till varför du är intresserad av deltagande design och byggande, och på vilket sätt du ser dig ha nytta av att delta i kursen.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng inom design, arkitektur eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.