Länkstig

Dermatokemi och kontaktallergi

Kurs
KER260
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11614
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Huden är vårt största organ. Insikter om kemiska och immunologiska interaktioner mellan huden och vår närmiljö är särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi exponeras dagligen för en mängd olika kemikalier i vår vardag. Ibland sker exponeringen medvetet, som vid applikation av läkemedel i form av exempelvis plåster, och ibland sker det omedvetet.

Kursen i Dermatokemi och kontaktallergi ger dig grundläggande kunskaper och insikter i ämnena farmaci och biotoxikologi med fokus på hudupptag. Kursen är interdisciplinär.

Kursens innehåll omfattar

  • introduktion till hudens struktur, funktion och immunologi
  • topikala/transdermala läkemedel och kontaktallergi
  • grundläggande kemiska struktur-aktivitetssamband och fotokemi
  • metoder för studier av hudexponering, riskanalys och prevention.

En viktig del i kursen består av ett projektarbete och en kritisk granskning av eget valt ämnesområde. Ämnet kan till exempel handla om hudprodukter eller topikala/transdermala läkemedel. Du utför arbetet både i grupp och individuellt.

Kursen i Dermatokemi och kontaktallergi riktar sig till dig som studerar sista året på receptarieprogrammet. Du kan också läsa kursen som en fristående kurs eller som kompetensutveckling om du redan arbetar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Inom Receptarieprogrammet fordras att de första 142,5 hp eller motsvarande kurser är genomgångna. Om kursen söks som fristående kurs fordras godkända kurser om 120 hp varav minst 60 hp inom ämnet kemi.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

För dig som läser sista året på receptarieprogrammet är det vanligt att göra ditt examensarbete efter den här kursen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och eget projektarbete, både i grupp och individuellt. I kursen ingår en skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbete. Vid det skrivna arbetet ingår litteraturstudie, rapportskrivning, samt kamratgranskning.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler