Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avancerad petrologi

Kurs
GVG410
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen fokuserar på kvantifiering av metamorfa processer, såsom bestämning av tryckoch temperaturförhållanden i metamorfa bergarter, konstruktion av
trycktemperaturbanor och termodynamisk modellering av fasdiagram. Det gör det
möjligt att framgångsrikt tillämpa geotermobarometrar och termodynamiska metoder
för att analysera geodynamiska frågor samt att kritiskt värdera termodynamiska data.

Följande ämnen kommer att täckas:

  • metamorfa reaktioner och reaktionsmekanismer
  • termodynamisk modellering
  • tolkning av fasdiagram
  • kommunicera petrologisk data genom uppgifter i muntlig och skriftlig form

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

165 hp genomgångna kurser inom huvudområdet geovetenskap varav 90 % med betyget lägst Godkänd. Dessutom krävs godkänd på Mineralogi GVG210 (eller MPN011), Geokemi 1 GVG240 (eller MPN120) och Petrologi GVG270, eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.