Länkstig

Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj

Kurs
EU1240
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27601
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen behandlar hur människor i både Öst- och Västeuropa lever sina liv inom ramen för olika länders välfärdssystem, hur arbetsmarknaden och arbetsförhållanden utvecklas och vilka förändringar som familjen genomgår i olika delar av det nutida Europa. Speciellt fokus ligger på den ömsesidiga påverkan mellan välfärd, arbete och familj.

Om utbildningen

Kursen behandlar utvecklingen av olika välfärdssystem i Europa och deras relation till arbetsmarknad, arbetsförhållanden, familjeliv och migrationsfrågor. Du får lära dig grunden i de olika välfärdssystemens uppbyggnad och dessas påverkan på familjebildning, speciellt inriktat på skillnader mellan hur balansen mellan arbete och familjeomsorg för män och kvinnor påverkas. Därutöver kommer EU:s påverkan på medlemsländernas sociala- och arbetsmarknadspolitiska institutioner att diskuteras och problematiseras under kursens gång. Kursen har ett uttalat genusperspektiv och jämförelser görs såväl inom Europa som med andra delar av världen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kunskaper motsvarande avklarade kärnkurser 30 högskolepoäng i Europakunskap samt genomgångna kurser i något av Europaprogrammets profilämnen omfattande 30 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen kommer du kunna redogöra för centrala problemområden och teorier inom arbetsliv och migrationsforskning samt problematisera samspelet mellan välfärdsstrukturer och människors vardagsliv genom att sätta frågor om migration i centrum. Du kommer även ha fått färdighet och förmåga att anlägga ett genusperspektiv på arbete, välfärd, familj och migration i dagens Europa samt kunna söka och använda information genom databaser. Du har även fått goda kunskaper i att visa förmåga att göra bedömningar av välfärdsstatliga förändringar ur olika samhälleliga och vetenskapliga perspektiv.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, där forskare och lärare från
olika discipliner behandlar forskning inom olika områden, och på ett
antal seminarier, där studenterna ges utrymme till diskussion och
fördjupning av kursens olika teman.