Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Kjell Caminha
Länkstig

Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet

Kurs
VCUR01
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25159
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vad är offentlig konst? Vad behöver du som curator, beställare, konstnär eller som på annat sätt arbetar med gestaltning i det offentliga rummet veta om detta föränderliga och växande område? Vilken är relationen mellan offentlig konst och lokal demokrati? Dessa är några grundfrågor som står i centrum för den här kursen.

Om utbildningen

Under kursen får du titta närmare på vem som kan beställa offentlig konst. Vilka processer och ramverk samverkar när konst skapas i och för det offentliga rummet? Vilka är utmaningarna för den som kurerar konst i det offentliga rummet? Du närmar dig dessa frågor ur olika perspektiv och genom motstridiga uppfattningar om det offentliga rummet och den offentliga kulturen.

Kursen belyser hur teori och praktik interagerar utan att betona teori över praktik. Snarare handlar det om att se på hur olika perspektiv – rotade i praktiska sammanhang och påverkade av kritisk teoretisk analys – kopplar samman olika möjligheter att realisera konst som en integrerad del av den offentliga kulturen och det offentliga livet.

Kursen är på avancerad nivå och bjuder in perspektiv från en rad olika deltagare, inklusive beställare, curatorer, aktivister, samhällsorganisatörer, planerare, beslutsfattare, konstnärer och andra verksamma inom det offentliga området. Den ges på deltid och är utformad för att för att du som är yrkesverksam ska få tillgång till professionell utveckling på ett flexibelt sätt.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  

  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login

    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  


En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov.
Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla på kursens internationella sida. 

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans. 
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande kunskaper.

Urval

Urvalet baseras på motivationsbrev och CV. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Observera att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer. 

På Vasagatan 50 i Göteborg, där kursen ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands