Göteborgs universitet
Länkstig

Uppsats om ungdomar och kriminalitet gav jobb

En sökning på nätet ledde till ett projekt på Göteborgs kommun, som ledde till en masteruppsats, som ledde till en anställning, som ledde till ännu en anställning. Rickard Silva arbetar på Göteborgs kommun med frågor som berör ungdomar och kriminalitet, något som han intresserade sig för redan på gymnasiet.

- Jag har alltid varit yngst. Direkt efter gymnasiet började jag plugga på universitetet. Det blev kurser i sociologi och kriminologi och alla kurskompisar var flera år äldre än jag. Men det var mycket stimulerade och lärorikt.

Att studierna skulle handla om samhället, ungdomar, utanförskap och kriminalitet var givet och intresset ökade ju mer han pluggade.

- Den stora skillnaden mellan kandidat- och masternivå är att du har större möjlighet att specialisera dig.

När masteruppsatsen närmade sig var inriktningen givetvis klar, men det gällde att ha något att skriva om.

Göteborg har drabbats av ungdomsoroligheter från och till under de senaste åren. Ibland kastar ungdomarna sten mot polis, brandkår och ambulanspersonal. För att försöka förbättra relationerna mellan ungdomar och uniformerad personal startades ett projekt 2009 som hette ”Människan bakom uniformen”. Syftet med projektet var att skapa bättre relationer mellan dessa yrkesgrupper och ungdomar bland annat genom att de träffades och lärde känna varandra.

- Jag ringde till projektet och presenterade mig och berättade att jag skulle skriva en masteruppsats och de blev jätteglada. När rapporten var klar fick jag presentera den för politiker, tjänstemän och media och jag hade turen att den blev mycket uppmärksammad.


Det slutade med att en av cheferna på förvaltningen frågade Rickard om han vill forska vidare hos dem när han var klar. Det hade givetvis inte Rickard något emot. Att forska på en kommunal förvaltning skiljer sig en del mot traditionell forskning i akademisk miljö.

- Uppdraget är mycket tydligare, man får en uppgift att lösa. Jag tycker det känns tryggt och bra. Sedan är själva arbetsgången den samma; intervjua, observera, transkribera, analysera och slutligen skriva en rapport. De vill gärna ha en forskningsmässig inriktning, för det ökar trovärdigheten men teoridelen blir kortare, konstaterar Rickard.


Rickard känner att han kommit rätt och att han har nytta av sina kunskaper från universitet men att arbetsmarknaden för kriminologer är ganska otydlig.

- Vi sa alltid ”Det blir väl polisen” när vi resonerade om var vi skulle hamna efter studierna, men det finns fler arbetsgivare, exempelvis Tullen och Kriminalvården. Jag tror också att det finns en intressant arbetsmarknad hos de stora kommunerna. Jag vet att den typen av kunskap som vi har är efterfrågad.

För Rickards del har det blivit nya arbetsuppgifter, han har exempelvis gjort en populärvetenskaplig version av den forskningsrapport han skrev på förvaltningen och som skall spridas ut till tjänstemän på olika förvaltningar och till ungdomar.

- Det finns många frågor som söker svar och vi som gått en masterutbildning har fått verktygen att ta reda på många av svaren, avslutar Rickard Silva.

Student kriminologi
Foto: Anders Östebo