Göteborgs universitet
Länkstig

HEX-NA: Att hantera extremism - Nordiska ansatser

Syftet med projektet: Handling Extremism - Nordic Approaches (HEX-NA) Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practice är att studera tvärinstitutionella samarbeten – såsom samarbeten mellan skola, socialtjänst och polis – i arbetet med att förebygga och hantera våldsbejakande extremism bland unga. Genom tre olika ansatser och empiriskt material studeras samarbetsarenor i Danmark, Finland, Norge och Sverige.