Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

HEX-NA: Att hantera extremism - Nordiska ansatser

Syftet med projektet är att studera tvärinstitutionella samarbeten – såsom samarbeten mellan skola, socialtjänst och polis – i arbetet med att förebygga och hantera våldsbejakande extremism bland unga. Genom tre olika ansatser och empiriskt material studeras samarbetsarenor i Danmark, Finland, Norge och Sverige.