Image
Kuvert innehållande valsedlar
Photo: Shutterstock
Breadcrumb

På en del forskare finns det bilder som kan användas vid redaktionella publiceringar för att illustrera Göteborgs universitet. Sök i bildbanken

Vid frågor, kontakta universitetets pressekreterare: Till pressrummet

Image
Riksdagshusets fasad med en blomma i förgrunden
Photo: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Demokrati, representation & ideologi

Dagordningen i Sveriges riksdag: partipolitiska intressekonflikter, policyprocesser

Demokrati

 • Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Demokrati, politisk opinion, val

 • Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Könsskillnader i politiken

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 15 37, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val

Skillnader i åsikter mellan folket och de folkvalda

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 15 37, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus

Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson
Image
Europeiska flaggor på rad

Europa & EU

Dansk politik

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Europeisk säkerhetspolitik och transatlantiska relationer

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian Hyde-Price talar engelska.

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

 • Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

Skotsk politik

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Tysk politik

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian talar engelska.

Val till Europaparlamentet

 • Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap och studierektor för Centrum för Europastudier, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73
Image
Gustav Adolfs torg i Göteborg, staty i förgrunden
Photo: Shutterstock

Kommunal & regional politik (särskilt Göteborg och Västra Götaland)

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Lokal demokrati och opinion i Göteborg

Lokala och regionala val, lokal och regional opinion

Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Lokala småpartier

 • Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Västra Götalandsregionen

 • Lennart Nilsson, seniorforskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se
Image
Människor som går över i gata i motljus.
Photo: Jacek Dylag, Unsplash

Opinion

Allmänhetens förtroende för politiken

Allmänhetens förtroende för politiker, bedömningar av demokratin och viktiga samhällsproblem/frågor

Attityder kring olika energislag

 • Erik Jönsson, biträdande forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 4789, e-post: erik.jonsson@gu.se

Attityder till invandring och hur det påverkar förtroende för politiken, politiskt deltagande och till demokratin

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik

 • Erik Jönsson, biträdande forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 47 89, e-post: erik.jonsson@gu.se
 • Johan Martinsson, universitetslektor i statsvetenskap samt föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Attityder till privatiseringar av offentlig verksamhet

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Attityder till vaccinationer

Befolkningens oro för organiserad brottslighet och inställning till kriminalpolitiska åtgärder

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Hur ekonomin och uppfattningar om ekonomin påverkar väljarna

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Journalistik, medier & opinionsbildning

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier

Medieförtroende och uppfattningar om nyhetsmedier i politiken

 • Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, forskare och bitr. föreståndare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 4974, e-post: ulrika.andersson@som.gu.se

Opinionsbildning

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Opinion gällande utbildning- och åldersskillnader i attityder

Opinion och medial debatt om skolpolitik

Opinionsundersökningar

Opinionsundersökningar i Sverige och internationellt

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Opinionsundersökningar och enkätdesign

Partiledarpopularitet

Skatter, skattesystem och attityder till att betala skatt

Vad som utmärker Sverigedemokratiska väljare

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Väljarnas dagordning – befolkningens viktigaste samhällsfrågor

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Väljarnas klimatoro

Image
Valaffischer på rad
Photo: Shutterstock

Politisk kommunikation & retorik

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

 • Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Politisk kommunikation, språk/retorik, propaganda, valaffischer

Politisk reklam, kriskommunikation, valaffischer

 • Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Politisk retorik i tal, skrift och bild

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se
Image
Vindkraftverk i öppet landskap
Photo: Thomas Reaubourg, Unsplash

Politiska sakområden

Klimat: Hållbara städer, kommuner och lokalsamhällen

Klimat: Hållbar utveckling och klimatpolitik

Klimat: Klimatetik, resurser och hållbarhet över tid och generationer

Klimat: Miljöpolitik och attityder till miljöpolitiska styrmedel

Klimat: Utformning av ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem

Kriminalpolitik

Migration och medier

 • Nora Theorin, doktor i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 072–007 9163, e-post: nora.theorin@jmg.gu.se

NATO

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian Hyde-Price, talar engelska.
 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Politisk styrning av skolan

 • Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl

Svensk invandringspolitik

 • Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Utveckling av migrationspolicyer

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Andrea Spehar, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Utrikesföddas politiska integration

 • Maria Tyrberg, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se (föräldraledig under valet 2022)

Utrikes- och säkerhetspolitik

Välfärd och valfrihet

 • Anna Bendz, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se
Image
Reaktionersemojis på sociala medier
Photo: Shutterstock

Sociala medier

Deltagande i digitala medier

Digital mediemoral

 • Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Digitaliseringens betydelse för demokratin

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

 • Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se
Image
Voteringstavlan i plenisalen i Riksdagen
Photo: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Svenska partier & partipolitik

Allmänt

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Invandringskritiska partier

 • Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Andrej Kokkonen, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1229, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se
 • Abby Peterson, professor emerita i sociologi, telefon: 031–786 4793, e-post: abby.peterson@socav.gu.se
 • Maria Tyrberg, postdoktor i statsvetenskap, 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se (föräldraledig under valet 2022)

Socialdemokraterna

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
Image
Ingång till en svensk vallokal
Photo: Johan Wingborg

Val, väljarbeteende & valdeltagande

Arbetsmarknadsförhållanden och politiskt beteende

Effekterna av ekonomiska ned- och uppgångar på valutfall och väljarbeteende

Förtidsröstning

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Personlighetstyper bland väljare av olika partier och till vänster och till höger

 • Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet, telefon 031–786 3092, e-post: anders.carlander@gu.se
 • Magnus Roos, forskare vid centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), telefon 031–786 5829, e-post: magnus.roos@cfk.gu.se

Regeringsbildning och val

 • Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, önskas bli kontaktad via e-post: johannes.lindvall@gu.se

Skillnad mellan extraval och ordinarie val

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Utlandsröster

Valdeltagande – vem röstar och vem röstar inte?

Valkompasser – design och användning

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Vallöften, håller partierna det de lovar?

Vågmästarroll

 • Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Väljarbeteende

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post soren.holmberg@pol.gu.se
 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar
 • Per Oleskog Tryggvason, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 4123, 070–992 3826, e-post: per.oleskog.tryggvason@som.gu.se
Image
Jordglob på ett skrivbord
Photo: Kyle Glenn, Unsplash

Övriga världen

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien

Genus i internationell politik

 • Ann Towns, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika

Övrigt om val

Mer om forskning i val, politik & opinion

Bloggar