Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kollegier

Kollegierna är mer eller mindre informella grupperingar med ett specifikt intresseområde inom forskning och utbildning. Kollegierna finns för att utveckla medlemmarnas kompetens inom olika inriktningar, bidra till utveckling och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt.

Kollegier som anordnar seminarier

  • Aktionsforskningskollegiet
  • Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat
  • Kollegiet Genusperspektiv i pedagogik
  • Kollegiet för Pedagogik och Politik (PoP)
  • Kollegiet för inkludering, likvärdighet och specialpedagogik
  • Kollegiet för språkpedagogik
  • Kollegiet för utbildningsledarskap
  • Kollegiet för yrkeskunnande
  • Livsvärldskollegiet
  • Utbildningssociologiska kollegiet