Länkstig

Petra Andersson

Forskare

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J560
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Forskare

Avdelningen för filosofi och logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J560
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Petra Andersson

Forskning

Min forskning sedan jag disputerade 2007 på en avhandling om miljöetik, har rört sig över områden både av miljöfilosofisk och av djuretisk art. På grund av de ganska breda teman jag arbetar med, tenderar min forskning att vara ganska tvärvetenskaplig med många samarbeten över ämnesgränserna. Efter att jag hade disputerat, arbetade jag några år på Chalmers tekniska högskola med främst forskningskoordinering och forskningsinitiering inom området industriell återvinning.

För närvarande lägger jag det mesta av min forskningstid på ett arbete som har att göra med att samla kunskap och utveckla strategier för att Västra Götalandsregionen ska kunna nå sina visioner för fossiloberoende. Det arbetet gör jag i samarbete med Göteborgs miljövetenskapliga nätverk, GMV.

Jag ingår också i ett forskningsprojekt som heter Hästkulturer i omvandling, där jag fortsätter den forskning om hästvälfärd och förutsättningar för hästvälfärd som jag tidigare har initierat. Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen och handlar om olika sätt att se på hästen och hur uppfattningen om vad en häst är, påverkar etiska uppfattningar om vad man berättigat kan göra med hästen.

Min tidigare hästforskning har, förutom hästvälfärd, tagit upp sådant som bilden av hästtjejer i media, samt hur elitryttare skildras på dagstidningarnas sportsidor med avseende på genus.

Samverkan

Jag är ganskaflitig skribent, framförallt inom ramen för ridsportens olika tidskrifter. Jag är ”husfilosof” på Hippson Magazine, och jag är även regelbundet återkommande krönikör på hippson.se. Jag föreläser också om både hästtjejer, hästvälfärd och en hel del olika miljörelaterade frågor i många sammanhang.

Jag lägger också en del tid på att nätverka och initiera forskning inom ramen för nybildade Nätverk för Samhällsvetenskaplig och Humanistisk Hästforskning, där alla som ägnar sig åt sådan forskning är välkomna som medlemmar. Vårt arbete syftar både till att utveckla våra forskningsområden och till att synliggöra hästforskningen.

Utbildning

Jag har undervisat på universitetsnivå sedan 1998. Företrädesvis inom filosofiämnet på ett par olika lärosäten, men också inom ramen för Lärarprogrammet. Numera undervisar jag inte så mycket, och främst i rollen som uppsatshandledare i filosofi. Jag håller ofta föreläsningar inom området miljö och hållbar utveckling på många av universitetets olika utbildningsprogram.