Länkstig

Per Stenborg

Forskare

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Per Stenborg

Per Stenborg har huvudsakligen forskat om Latinamerikas förhistoria och historia och har genomfört arkeologiska fältprojekt i både Argentina och Brasilien.

På senare tid har han även intresserat sig för hur digitala tekniker kommit att integreras med arkeologisk dokumentation, forskning och förmedling och vilken påverkan denna utveckling har på arkeologisk teori och praktik. Han var 2007-2010 projektledare det tvärvetenskapliga projektet: Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården? (http://www.time-travels.org).

För närvarande är han projektledare för Vårdad Vildmark: En interdisciplinär fallstudie kring långsiktigt hållbar utveckling i Amazonasområdet (http://www.cultivated-wilderness.org) och ingår dessutom i forskargruppen för rambidragsprojektet Arkeologi i det Digitala Samhället (http://www.abm.uu.se/research/Ongoing Research Projects/ARKDIS/)