Skip to main content
Breadcrumb

Oskar Engdahl

Assistant Head of Department

Department of Sociology and Work
Science
Visiting address
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postal address
Box 720
40530 Göteborg

About Oskar Engdahl

Presentation OSKAR ENGDAHL is Associate Professor (Docent) in sociology and Director of studies for the undergraduate and graduate level at the Department.

Specialist Fields Engdahl’s research is mainly focused on white collar crime, workplace crime and crime prevention. His research has also covered the growth of tax havens and financial offshore markets in the global economy.

Research projects 2009–2015 – Crime prevention and financial crime. Funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). 2002–2008 – Financial intermediation and economic crime. Funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). 1999–2003 – Tax havens and economic crime. Funded by The Swedish National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande rådet). Teaching and tutoring

Engdahl is Director of studies for the undergraduate and graduate level at the Department and is responsible for courses in criminology. He has also had responsibility for courses in general sociological theory and macrosociology and was programme co-ordinator for the Department’s Masters Programme in Criminology during the years 2009-2015. Engdahl tutors essays for bachelor and master degree with a criminological approach.

Selected publications

Articles

Engdahl, Oskar (2018) "Self-regulatory investments among private actors in the era of regulatory capitalism: the licensing of Swedish finance and securities industry employees." Crime, Law and Social Change 69 (5) 577–594.

Engdahl, Oskar (2017) "Prevention of white-collar crime through licensing: The case of the licensing of employees in the Swedish securities industry.", Security Journal, 30 (2) 385–400.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2016) "Duties to distrust: the decentring of economic and white-collar crime policing in Sweden", British Journal of Criminology, 56 (3) 515–536.

Engdahl, Oskar (2015) "White-collar crime and first-time adult-onset offending: Explorations in the concept of negative life events as turning points", International Journal of Law, Crime and Justice, 43 (1) 1–16.

Engdahl, Oskar (2014) "Prevention of white-collar crime through licensing: The case of the licensing of employees in the Swedish securities industry", Security Journal, advance online publication; doi: 10.1057/sj.2014.45.

Oskar Engdahl (2013) "Institutional market imbalance and licensing in securities markets", Journal of Financial Crime, 20 (1) 39–51.

Oskar Engdahl (2012)
"En aktiemarknad för alla". Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden", Sociologisk Forskning, 49 (4) 257–282.

Oskar Engdahl (2009) "Barriers and back-regions as opportunity structures for white collar crime", Deviant behavior, 30 (2) 115–143.

Oskar Engdahl (2009) "Economic crime as hiding behavior", American Journal of Economics and Sociology, 68 (3) 747–773.

Oskar Engdahl (2008) "The role of money in economic crime", British Journal of Criminology, 48 (2) 154–170.

Books

Oskar Engdahl & Sven-Åke Lindgren (2017) Varför begår människor brott? Samhälls- coh beteensvetenskapliga perspektiv på kriminologins grundfråga. Lund: Studentlitteratur.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2011) Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2011) (eds.) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber.

Oskar Engdahl (2010) Bortom girigheten. Ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen. Umeå: Borea.

Oskar Engdahl (2004) Skatteparadis. Stockholm: Agora.

Oskar Engdahl (2003) I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshoremarknader och ekonomisk brottslighet. Göteborg Studies in Sociology. Göteborg: Sociologiska institutionen. (Doktorsavhandling)

Chapters in books

Oskar Engdahl (2015) "Opportunity structures for white-collar crime", in Patricia & Peter Adler (eds.) Constructions of Deviance. Social Power, Context, and Interaction. 8th ed. Belmond, CA: Wadsworth Cengage, p. 542–549.

Oskar Engdahl (2014) "Skatteparadis och internationella finanscentrum i finansialiseringens tidevarv", in Reza Azarian, Adel Daoud & Bengt Larsson (eds.) Ekonomisk sociologi – en introduktion. Stockholm: Liber, p. 255-274.

Oskar Engdahl (2012) "Arbetsplatsstölder som resultat av upplevda orättvisor, svek och misstro", in Tove & Lotta Pettersson (eds.) Kontrollens variationer. Stockholm: Studentlitteratur, p. 163–187.

Bengt Larsson & Oskar Engdahl (2012) "Decentring economic regulation and control: reinforcing trust through self-regulation", in Bengt Larsson, Martin Letell & Håkan Thörn (eds.) (2012) Transformations of the Swedish Welfare State. London: Palgrave MacMillan, p. 104–119.

Oskar Engdahl (2011) "Vad fungerar?" Brottskontrollens förutsättningar och effekter", in Bengt Larsson & Oskar Engdahl (eds.) (2011) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, p. 124–144.

Oskar Engdahl (2011) "Hur fungerar social kontroll? Kriminologiska och socialpsykologiska perspektiv”, in Bengt Larsson & Oskar Engdahl (eds.) (2011) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, p. 52–98.

Bengt Larsson & Oskar Engdahl (2011) "Självreglering på opersonliga marknader. Professionalisering och licensiering", in Bengt Larsson & Oskar Engdahl (eds.) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, p. 261–280.

Oskar Engdahl (2005) "En fråga om girighet? Om motiv till fiffel och ekonomisk brottslighet", in Glenn Sjöstrand (ed.) Fiffel-Sverige - sociologiska perspektiv på skandaler och fusk. Malmö: Liber, p. 77-98.

Oskar Engdahl (2001)
"Offshore financial centres, tax havens and white-collar crime: historical developments and contemporary usage", in Sven-Åke Lindgren (ed.) White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials. Brå-report 2001:1. Stockholm: Brå/Fritzes, p. 155–170.

Other

Oskar Engdahl (2011) "Ekobrottslingen vill rädda ansiktet", Tvärsnitt, 33 (3-4) 20–23.

Oskar Engdahl (2010)
"De moderna skatteparadisens historiska framväxt", Informasjon fra Norsk Øko-Forum, 14 (1) 14–16.

Oskar Engdahl (2010) "Skatteparadisen - allt mer integrerade i världsekonomin", Informasjon fra Norsk Øko-Forum, 14 (3) 4–9.

Oskar Engdahl (2000)
Finansiella offshore-marknader och skatteparadis. Brå-rapport 2000:12. Stockholm: Brå/Fritzes.