Länkstig

Malena Åvall

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malena Åvall

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik sedan våren 2015 och bedriver doktorandstudier på heltid.

Mitt forskningsintresse rör frågor om barns tidiga läsning och faktorer som relaterar till läsning. Min avhandling inriktas mot Rapid Automatized Naming vilken är en förmåga som relaterar till läsning. Arbetet bedrivs inom ramen för projektet Following early reading: Individual Differences, Development and Enhancement (Riddle). Mina handledare är Ulrika Wolff och Jan-Eric Gustafsson.