Länkstig

Madeleine Brodin Olsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Madeleine Brodin Olsson

Jag är doktorand inom barn- och ungdomsvetenskap och deltar i forskarskolan PRECEC_SCS som handlar om (i) att bedriva forskning inom och bidra till att vidare utveckla teori i form av lekresponsiv undervisning (LRU), samt (ii) att inom denna ram tematisera frågor rörande flerspråkighet och/eller digital teknologi (med bäring på social och kulturell hållbarhet). Mitt forskningsintresse ligger i lärares lärande så i mitt avhandlingsarbete följer jag processen när lärare på en förskola lär teorin Lekreponsiv undervisning (LRU).

Jag har min doktorandtjänst på institutionen pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) och där arbetar jag också som universitetsadjunkt.