Länkstig

Lars Frisén

Om Lars Frisén

Utbildning: med lic och leg läk 1966, med dr 1968, post-doctoral fellow in neuro-ophthalmology vid University of California, San Francisco 1972-1973, specialist i ögonsjukdomar 1974.

Kompetenser: docent i anatomi 1968, docent i experimentell oftalmologi 1971, docent i klinisk neuro-oftalmologi 1973, adjungerad professor 2000.

Pensionsavgång 2006.

********************

Klinisk neuro-oftalmologi är en primärt diagnostisk disciplin som använder oftalmologiska tekniker för analys av störningar i centrala nervsystemet. Öga och nervsystem har täta kopplingar. Hjärnan analyserar nervsignalerna från ögats synceller på en mängd komplexa sätt och hjärnan styr komplexa ögonfunktioner såsom ögonrörelser och pupiller. Sjukdomar i nervsystemet manifesteras ofta som syn- och ögonrörelsestörningar samt förändringar i ögats inre (ögonbotten). Analys av sådana störningar är viktiga steg i kliniska utredningar. En rikt illustrerad översikt av neuro-oftalmologins panorama finns på forskargruppens webbplats, www.neuro-o.se. Forskargruppen har utvecklat många diagnostiska metoder som funnit vid användning internationellt, t.ex. High-pass Resolution Perimetry, Sahlgren’s Color Saturation Test och Disc Swelling Staging Scheme.

På senare år har metodutvecklingen fokuserat på smartphone-appar. De senaste är: MultiBit Vision Test - självmonitorering vid åldersrelaterad makuladegeneration VisionSx - interaktiv visuell katalog över vanliga synstörningar avsedd att underlätta den ofta svåra diagnostiken LookAhead - interaktivt spel avsett för träning av kompensation för homonym hemianopsi