Länkstig

Kimberly Krautkramer

Universitetslektor, biträdande

Avd för molekylär och klinisk
medicin
Besöksadress
Bruna Stråket 16 Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postadress
SU Sahlgrenska
41345 Göteborg