Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Lager

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Lager

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse riktar sig mot kvalitetsfrågor i pedagogiska praktiker och jag intresserar mig specifikt för hur uppdrag i policytexter tolkas, anpassas och genomförs i förskolans och fritidshemmets praktiker. I min avhandling utforskar jag systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Avhandlingen fokuserar dels föreställningar om och strategier för systematiskt kvalitetsarbete hos nyckelpersoner i kommunernas kvalitetsarbete, dels riktas fokus mot systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets vardagliga praktik. Forskningsfältet anknyter till Barn- och ungdomsvetenskap och jag ingår i den Barnpedagogiska forskningsgrupen (ECE) med fokus på policy, kvalitet och lärande, vid institution för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Undervisningsintressen Som lektor undervisar jag främst inom lärarutbildning men även masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap samt fortbildning för verksamma lärare. Jag undervisar inom grundlärarprogrammet och inom förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet med fokus på bedömning, dokumentation och utvärdering av förskolan, skolans och fritidshemmets praktiker.