Länkstig

Karin Lager

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Lager

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse riktar sig mot kvalitetsfrågor i pedagogiska praktiker och jag intresserar mig specifikt för hur uppdrag i policytexter tolkas, anpassas och genomförs i fritidshemmets praktik. I min avhandling utforskar jag systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Avhandlingen fokuserar dels föreställningar om och strategier för systematiskt kvalitetsarbete hos nyckelpersoner i kommunernas kvalitetsarbete, dels riktas fokus mot systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets vardagliga praktik. I mitt postdoc-projekt undersöker jag barns fritid i fritidshem utifrån barns perspektiv. Studien visar att barns vardagsliv i fritidshem är mycket skilda och att förutsättningar i fritidshem många gånger saknas för att kunna leva upp till nationella intentioner. I ett pågående projekt undersöker jag hur utvärdering i fritidshem kan genomföras dels i den lokala praktiken dels i lednings- och organisationspraktiker. Forskningsfältet anknyter till Barn- och ungdomsvetenskap och jag ingår i forskargruppen Policy, profession, Quality and Learning vid institution för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Undervisningsintressen Som lektor undervisar jag främst inom lärarutbildning men även masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap samt fortbildning för verksamma lärare. Jag undervisar inom grundlärarprogrammet och inom förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet med fokus på bedömning, dokumentation och utvärdering av förskolan, skolans och fritidshemmets praktiker.

Jag är bitr programledare för grundlärarprogrammet och ansvarar för inriktningen mot arbete i fritidshem samt inriktningen för yrkeserfarna i fritidshem (GRY).