Länkstig

Frank Götmark

Professor

Inst f biol o miljövet -
Zoologen
Fax
031-41 67 29
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
413 90 Göteborg
Postadress
Box 463
405 30 Göteborg

Om Frank Götmark

Forskningsintressen: Ekologi och naturvård, Skyddad natur, Skötsel av skog för biologisk mångfald, Artrika organismgrupper, Humanekologi, Befolkningsökning, Överbefolkning. - Se även Publikationer

Projekt: Jag driver följande två forskningsprojekt,

  1. Skötsel av ek-rika naturvårdsskogar i södra Sverige - långtidsexperiment
  2. Befolkningsökning och överbefolkning, ”The Overpopulation Project”