Länkstig

Frank Götmark

Universitetsadjunkt

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Frank Götmark

Forskningsintressen: Ekologi och naturvård, Skyddad natur, Skötsel av skog för biologisk mångfald, Artrika organismgrupper, Humanekologi, Befolkningsökning, Överbefolkning. - Se även Publikationer

Projekt: Jag driver följande två forskningsprojekt,

  1. Skötsel av ek-rika naturvårdsskogar i södra Sverige - långtidsexperiment
  2. Befolkningsökning och överbefolkning, ”The Overpopulation Project”