Länkstig

Cecilia Groglopo

Forskarutbildningsadministratör

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 16A, vån 2
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Cecilia Groglopo

Jag arbetar med forskarutbildningsadministration mot doktorander och handledare inom avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition samt inom avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa.

Urval av arbetsuppgifter:

Inför antagning av doktorand

 • Tillldela x-konton och roller i ISP-systemet
 • Upprätta anställningsavtal

Under doktorandens studietid

 • Registreringar i Ladok
 • Inhämta och rapportera aktivitet och försörjning (2 ggr/år)
 • Registrera nya löner för doktorander vid 50% och 80% av fullgjord tid
 • Tillhandahålla diverse intyg

Inför och efter disputation

 • Boka resor/hotell till opponent och betygsnämnd samt bokning av eventuell catering
 • Registrera godkänd avhandling i Ladok
 • Handläggning av opponentarvode

Förtroendeuppdrag

 • Arbetsmiljöombud vid avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa
 • Huvudskyddsombud vid inst. för medicin
 • Samordnande HAMO vid Sahlgrenska akademin