Länkstig

Catharina Bergil

Avd-/Sektionschef, Inst

Enheten för
scenkonst
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Catharina Bergil

Enhetschef för scenområdet på Högskolan för scen och musik samt lärare i skådespelarkandidaternas kurs Teater och samhälle. Som enhetschef ansvarar jag för en enhet med forskning, fyra lärarlag och sex utbildningsprogram i bl a skådespeleri, opera, musikal och contemporary perfornative arts. Till utbildningarna knyts årligen en mängd gästpedagoger i olika omfattning.

Sedan 90-talet är jag knuten till Göteborgs Dans & Teaterfestival; under de två senaste festivalerna (2016 och 2018) som curator för samtalsprogrammet.

Åren 2002-2011 var jag programchef, bitr museichef och tf museichef på Världskulturmuseet i Göteborg, där jag framförallt ansvarade för programverksamhet kopplade till globala samtidsfrågor.

Jag är styrelseorförande i Angereds Teater och styrelseledamot i Clandestino, Bibu och Paletten. Genom åren har jag haft återkommande uppdrag för bl a Statens Kulturråd, Göteborgs Stad, Göteborg & Co och Västra Götalandsregionen, samt uppdrag som moderator fr a inom aktuell kulturdebatt.