Länkstig

Bo Sandelin

Om Bo Sandelin

Examina: Filosofisk-samhällsvetenskaplig examen, Lunds universitet, 1968.Filosofie licentiatexamen, Göteborgs universitet, 1973.Ekonomie doktorsexamen i nationalekonomi, Göteborgs universitet, 1977.

Anställningar: Universitetsadjunkt, extra universitetslektor, Lunds universitet, 1968-1971.Extra assistent, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, 1972.Forskningsassistent, forskarassistent, docent, universitetslektor, biträdande professor, Göteborgs universitet, 1973-1999.Professor, Göteborgs universitet, 1999-2009, gästlärare 2009-2013, seniorprofessor 2014-2016.

Undervisning: Har under årens lopp undervisat inom diverse delar av ämnet, t.ex. makroekonomi på grundkursen och doktrinhistoria på olika nivåer.

Forskningsområden: Ursprungligen kapital- och investeringsteori (lic-avhandling), bostadsekonomi (doktorsavhandling), brottsekonomi; efter hand inriktning mot det ekonomiska tänkandets historia.

Redaktör, medlem av redaktion eller redaktionsråd: Journal of the History of Economic Thought (Board of Editors) 1990-96; European Journal of the History of Economic Thought (Editorial Board) 1993-2013; European Society for the History of Economic Thought Newsletter (Editorial Committee) 1996-2003; Ekonomisk Debatt (redaktör 1991-92), 1987- 2019; bokserien Studies in the History of Economics, 1988-.

Refereeuppdrag: Flest uppdrag för History of Political Economy, Journal of the History of Economic Thought, History of Economic Ideas och European Journal of the History of Economic Thought. Boklektörsuppdrag för bl.a. Cambridge University Press, Routledge och SNS.

Sakkunnig vid tillsättnings- och befordringsärenden: Lektorat i Karlstad omkring 1980; befordran till associate professor vid Syracuse University Larry Samuelson 1981; tre ordinarie och tre extra lektorat i Lund 1988; befordran till førsteamanuensis vid Østfold distriktshøgskole Bjørn-Ivar Davidsen 1991; lektorat i Kristianstad 1995; lektorat i Karlstad 1998; två lektorat i Linköping 1999; befordran till docent i Örebro M Irandoust 1999; lektorat i fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola 2003; befordran till professor i samhällskunskap i Jönköping L Pålsson Syll 2003; lektorat vid Södertörn 2004; befordran till professor i Örebro Håkan Persson 2006; befordran till professor i ekonomisk historia i Lund Benny Carlson 2008; professorat/førsteamanuensis vid universitetet i Agder 2008; befordran till professor i Stockholm Lennart Erixon 2009; befordran till professor vid Høgskolen i Østfold Bjørn-Ivar Davidsen 2011; befordran till docent vid Åbo Akademi Ralf Eriksson 2012.

Forskningsområden

  • Doktrinhistoria
  • Kapitalteori (c. 1970-1995)
  • Bostadsekonomi (c. 1973-1985)
  • Brottsekonomi (c. 1980-1985)

Undervisningsområden

  • Grundläggande makroekonomi
  • Doktrinhistoria
  • Kapitalteori