Bild
none
I boken ”Trade Before Civilisation, Long Distance Exchange and the Rise of Social Complexity”, finns konkreta fallstudier med fokus på sten- och bronsålderssamhällen i Europa. Men även fallstudier från samhällen i Nord och Syd Amerika samt Oceanien.
Länkstig

Uppstod klassamhället och dess institutioner genom långväga handel?

Publicerad

Hur organiserade förhistoriska samhällen långväga handel? Kan uppkomsten av social ojämlikhet kopplas till långväga handel? Hur långt reste egentligen människor under förhistorisk tid?

Arkeologer och antropologer har under lång tid varit fascinerade över att praktföremål, rå-material och handelsvaror transporterats över stora distanser under förhistorisk tid. Vissa varor måsta ha transporterats över stora hav och floder, andra över omfattande territorier på land. Eftersom det inte finns några textbevis som visar hur handeln organiserades blir detta ämne än mer utmanade.

Förhistoriska samhällen

Nya bevis i form av DNA och isotoper har gett oss nya insikter beträffande migration och mobilitet av människor och varor. Men uppkomsten av långväga handel och utbyte som en institutionaliserad praktik är fortfarande ett tämligen outforskat område. Hur organiserade förhistoriska samhällen långväga handel? Vilka sociala institutioner fostrades för att underlättade långväga handel? Hur långt reste människor under förhistorisk tid? Kan uppkomsten av social ojämlikhet kopplas till långväga handel?

Världsledande forskare till Göteborg

För att få svar på dessa frågor organiserade forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet år 2017 konferensen ”Trade Before Civilisation".
På konferensen deltog världsledande forskare inom arkeologi och antropologi och konferensbidragen har nu publicerats i boken med titeln ”Trade Before Civilisation, Long Distance Exchange and the Rise of Social Complexity”. 

 Att kunna publicera bidragen från så många världsledande forskare om ett ämne som i sig är så aktuellt, har gjort detta bokprojekt väldigt stimulerande även om det tagit sin tid, säger Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och en av redaktörerna för boken.

Stenåldern och bronsåldern i fokus

Boken omfattar konkreta fallstudier med fokus på sten- och bronsålderssamhällen i Europa men även fallstudier från samhällen i Nord och Syd Amerika samt Oceanien.

De olika kapitlen har en gemensam forskningsagenda som fokuserar på följande tematik;  

  • Betydelsen av den politiska ekonomin, komparativa fördelar och maktelitens kontroll av  transportteknik för långväga handel.
  • Kopplingarna mellan utbyte och social evolution; olika former av handel gällande egalitära, transegalitära och socialt skiktade hövdingasamhällen.
  • Vikten av sociala institutioner och agenter för att generera överskott och utökade utbytesnätverk bortom den lokala gruppen
  • Förtjänsten av gåvoutbytessystem och fester för att skapa allianser och handelsnätverk.

Ekonomi och social ojämlikhet

Bild
none

I bokens slutkapitel, ”Political economy perspectives in trade before and beyond civilizations” sammanfattar två av forskarna, Brian Hayden, professor i arkeologi och and Timothy Earle, professor i antropologi, bokens innehåll.

– I deras kapitel finns en utmärkt översikt över många av de teoretiska aspekter som denna bok tar upp, med särskilt fokus på politisk-ekonomi och social ojämlikhet och dess kopplingar till långväga handel, fortsätter Johan Ling.

Johan Ling hoppas att boken ska intressera arkeologer, antropologer, historiker men även konfliktteoretiker och ekonomer som är intresserade av att förstå sambandet mellan långväga handel, uppkomsten av social ojämlikhet och kulturell utveckling. 

”Trade Before Civilisation, Long Distance Exchange and the Rise of Social Complexity”",  är publicerad på Cambridge University press www.cambridge.org/core/books/trade-before-civilization/C8DCE46E5B4CF887C8780D6824E433F7

Kontakt: Cecilia Sjöberg, kommunikatör, Institutionen för historiska studier