Bild
Bild på fartyget Skagerak från sidan
Foto: Carl Kristensson
Länkstig

Universitetet sänder expedition till Nord stream-läckan

Publicerad

Göteborgs universitet sänder en expedition till Östersjön för att ta reda på omfattning och påverkan av metangasläckan från Nord stream-ledningarna. På söndag kastar forskningsfartyget Skagerak loss med flera marina forskare ombord.

Metangasen från Nord stream fortsätter att läcka ut i södra Östersjön. I ett samarbete mellan Göteborgs universitet, SLU och Havs- och vattenmyndigheten åker marina forskare till platsen för utsläppet för att ta reda på dess utbredning.

– Det finns många frågor att besvara. Hur stor del av metangasen stiger upp i atmosfären och hur mycket av gasen löses upp i vattnet? Vart tar denna gas vägen med strömmarna?, säger Katarina Abrahamsson, marin kemist och koordinator för expeditionen.

Team av forskare ombord

På grund av en uppskjuten forskningsresa till Island ligger Skagerak ledig vid hemmahamnen i Göteborg och kan användas för det här akuta behovet. Nu är det fullt upp med att skapa ett team av forskare som kan ta reda på så mycket som möjligt om gasutsläppet och dess konsekvenser.

– På Skagerak kommer vi att ha forskare med många olika kompetenser inom det marina forskningsområdet. Jag som marinbiolog är inriktad på hur gasen påverkar det biologiska livet. Men vi har flera marinkemister som bland annat ska mäta metanhalter och försurning, och en oceanograf som kan beräkna utbredningen utifrån hur havsströmmarna går i området, säger marinbiolog Thomas Dahlgren.

Framme på måndag

På söndag morgon lämnar Skagerak Göteborg och ett dygn senare är det tänkt att mätningarna kan börja i området. Inom ramen för de säkerhetsavstånd som kustbevakningen upprättat, ska forskarna göra nödvändiga mätningar som kan berätta om vilken påverkan utsläppen får för miljön i Östersjön. Expeditionen väntas hem till Göteborg igen på torsdag kväll.

– Att vattnet närmast botten i området är syrefattigt gör att metanet får en större miljöeffekt än annars. Det är bland annat därför jag är så bekymrad för olika fiskbestånd, till exempel torsk. Vi förväntar oss också att kunna se en blomning av metanätande bakterier i vattnet, vilket kan rubba näringsväven, säger Thomas Dahlgren.

Samarbete med SLU:s forskningsfartyg

SLU:s forskningsfartyg Svea gör regelbundna mätningar i Östersjön. För bara två veckor sedan kontrollerades bland annat salthalt, syrenivå och temperatur i det nu drabbade området. Detta är mycket lyckosamt eftersom det blir lätt för forskarna att se vilken påverkan naturgasen har haft på miljön sedan dess.

– Svea är också på väg till området och vi kommer samarbeta tätt ihop med dem och ha forskare ombord på Svea också, säger Katarina Abrahamsson.

Bild
Bild på Thomas Dahlgren.
Thomas Dahlgren.
Foto: Malin Arnesson

När får ni resultaten från er expedition?

– Vissa resultat som metangashalter och utbredning får vi direkt. Men den fulla bilden och analysen kan ta ett par månader. Sedan är det mycket viktigt att göra uppföljande mätningar på platsen för att förstå vilka konsekvenser utsläppet får i framtiden. Metanet stannar kvar länge i vattnet, säger Katarina Abrahamsson.

Fotnot: SLU står för Statens lantbruksuniversitet 

Kontakt: Thomas Dahlgren, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, telefon: 0703-66 20 42, e-post: thomas.dahlgren@marine.gu.se