Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två doktorandanställningar på JMG

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, bedriver främst forskning inom fem plattformar med fokus på journalistik, kriskommunikation, politisk kommunikation, medieanvändning och mediestruktur, samt organisationers kommunikation.

Ansökningar från kandidater som önskar bedriva forskning inom något av dessa områden välkomnas särskilt.

Arbetsuppgifter

Innehavaren skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom journalistik, medier och kommunikation samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställning i journalistik, medier och kommunikation syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Sista ansökningsdag: 20180315.

Läs mer om antagning till JMG:s forskarutbildning här.

Läs hela annonsen på Göteborgs universitets webbplats.