Bild
Bild på Martin Berntson.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Tre frågor till Martin Berntson – Ny ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället

Martin Berntsson blev nyligen invald som ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS). Den göteborgsbaserade vetenskapsakademien bildades 1778 och omfattar olika ämnesområden såsom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Syftet är att främja vetenskaplig forskning och stödja högre utbildning.

Hej Martin, hur känns det att ha blivit invald i KVVS?

– Det känns mycket hedrande. Jag känner ju väl till vilken betydelse KVVS har haft både för Göteborgs universitet och för västsvenskt kulturliv sedan 1700-talet. 

 Vad betyder uppdraget för dig som forskare?

– Det innebär förhoppningsvis möjligheter att bekanta sig med vetenskapliga fält utanför det egna, vilket alltid är stimulerande för ens egen forskning. Kunskap om forskning bortom den egna vetenskapstraditionens råmärken ger i bästa fall både allmänbildning och möjlighet att få perspektiv på vad som är unikt i det vi själva gör inom humaniora.

Vad kommer det att innebära att sitta som ledamot i KVVS?

– Ja, det är just sådant som jag frågar mina kloka och vittra kollegor vid institutionen om, som har varit ledamöter i KVVS under flera års tid. Men om jag förstår det rätt handlar det om att delta i regelbundna sammankomster med utbyte av olika forskningserfarenheter och på sikt kanske också vara delaktig i granskning av stipendieansökningar och liknande. Jag gissar att det är som med så mycket annat, att det klarnar efter hand.

 

Text: Hanna Erlingson