Bild
EfD's team i Kenya
Jackson Otieno, forskare, Richard Mulwa, centerchef och Helen Hoka, policy specialist, är redo att ta emot deltagarna i Kenya.
Foto: EfD
Länkstig

Tjänstemän utbildas i grön ekonomi

Publicerad

Ett omfattande program för kapacitetsutveckling i fem afrikanska länder har nu startat. Environment for Development (EfD) och Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Göteborgs universitet/Chalmers, samarbetar i detta unika program.

Tjänstemän från Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda kommer att delta i detta program som ger dem kunskaper och verktyg för att arbeta för en övergång till en inkluderande grön ekonomi i sina respektive länder. I den första fasen av programmet kommer fem deltagare per land, totalt 25 personer, att delta. Den första utbildningen kommer att äga rum online i juni 2021.

EfD-centren i vart och ett av de deltagande länderna har inrättat team som inkluderar centerchefen, en specialist på policyengagemang och en senior forskare. Detta team kommer att arbeta nära med deltagarna i programmet. I Rwanda, där EfD inte har ett centrum, kommer programmet att arbeta direkt med regeringens finansdepartement.

Perfekt timing för Kenya

Teamet i Kenya består av Jackson Otieno, forskare, Richard Mulwa, center chef och Helen Hoka, specialist på policyengagemang.

"Fem ledande tjänstemän har nu valts ut för att delta i programmet", säger Jackson Otieno.

”Det faktum att deltagarna är högt uppsatta tjänstemän garanterar att de verkligen kommer att kunna genomföra det de lär sig. Dessutom arbetar den kenyanska regeringen med 5-åriga planeringscykler och nästa cykel börjar nästa år. Så det här är en perfekt tid att fokusera på nästa nationella strategi, säger han.

Positivt gensvar

Jackson Otieno arbetade som tjänsteman före sin forskarkarriär och är mycket entusiastisk över detta program.

”Det är fantastiskt att träffa gamla kollegor och också att inse att alla är så positiva till detta program. Människor känner sig hedrade att få delta. Och det är också fantastiskt att så många forskare bidrar, inte bara i de deltagande länderna utan från många delar av vårt nätverk.

Nationell kartläggning används som utgångspunkt

EfD-centren i programmet kommer att göra en sammanställning av nationella policies. Denna sammanställning kommer deltagarna kommer att kommentera och förbättra och därefter kommer den att fungera som utgångspunkt för diskussioner och utbildning.

Begreppet Inkluderande grön ekonomi (IGE) betonar det faktum att åtgärder mot en grön ekonomi måste involvera och gynna fattiga och utsatta grupper. Utbildningen kommer att innehålla diskussioner om hur man gör policies inkluderande och möjliga att genomföra.

Vad är genomförbart?

”Vi utformar en undersökning för att ta reda på vad människor i de deltagande länderna tycker om olika politiska förslag”, förklarar Daniel Slunge, på EfD i Göteborg som leder denna del av IGE-programmet.

”Det kommer att ge oss information om hur policies bör utformas så att de accepteras och är möjliga att genomföra. Vi kommer också att göra intervjuer med intressenter i det civila samhället och näringslivsorganisationer. Vi hoppas kunna presentera resultaten av undersökningarna och intervjuerna i slutet av augusti. ”

 

Pågående aktiviteter i programmet

* Rekrytering av deltagare
* Genomgång av policies i respektive land 
* En enkätundersökning i respektive land för att ta reda på hur policies kan utformas för att vara acceptabla