Länkstig

Svensk översättning av Rökstenens text

Publicerad

Under varje del av översättningen ligger de nio gåtornas svar, med textparalleller till fornnordiska eller anglosaxiska dikter.

 

 

Till minne av Våmod står dessa runor, och fadern Varin skrev dem till minne av den dödsmärkte sonen.

Låt oss säga detta som ett minne för Oden, vilka krigsbyten som tolv gånger båda tillsammans togs som krigsbyte mellan den ena och den andra?

Svar: Solen och månen

 

Gåta 29 i Exeterboken: Den månatliga striden mellan solen och månen om månens ljus.

 

Låt oss för det andra säga detta, vem som för nio generationer sedan förlorade livet österut men ändå härskar?
Den djärve krigaren, männens hövding, red på hästen över horisonten i öster.
Sitter nu, den främsta av de berömda, rustad på sin häst med skölden beredd.

Svar: Solen

 

Vaftrudnesmål 46-47: Vargen dödar solen som dock först fött en ny sol
Vaftrudnesmål 11–12: Soluppgången är en ritt
Grimnesmål 38: Solen har en sköld

 

Låt oss säga detta som ett minne för Oden, vem som på grund av en varg fick sota för en kvinnas offer?

Svar: Solen

 

Vaftrudnesmål 46-47: Vargen dödar solen

Låt oss för det tolfte säga, var vargen ser mat på slagfältet där tjugo kungar ligger?

Svar: På Ragnaröks slagfält

 

Vaftrudnesmål 17-18: Den sista striden på slagfältet

Låt oss för det trettonde säga, vilka tjugo kungar med fyra namn, söner till fyra bröder, som var på det vidsträckta slagfältet?
Fem med namn Valke söner till Rådulv, fem med namn Redulv söner till Rogulv, fem med namn Håïsl söner till Hård, fem med namn Gunmund söner Björn.
Och för Oden ett minne … (delvis oläsligt)

Svar: Odens krigare

 

Vaftrudnesmål 40-41: Odens krigare övar inför Ragnarök
Grimnesmål 23: Odens krigare möter vargen
Eriksmål 8–9: Fem kungar gör kung Erik sällskap för att delta i striden mot vargen.
 

Låt oss säga ett minne för Oden! Törs!
(Vem är) beskyddare av heliga platser för en broder?

 

Svar: Solen

Vaftrudnesmål 22-23: Solens bror är månen
Lausavísa av Skúli Þorsteinsson: Solen går vid solnedgången till sin heliga plats

 

(Vem är det) vargen rödfärgar med blod?

Svar: Solen

 

Vaftrudnesmål 46-47: Vargen dödar solen
Völvans spådom 41: Vargen blodar ner gudarnas boningar
 

 

Låt oss säga den unge mannen som ett minne för Oden, till vem har det fötts en avkomling? Det är ingen lögn.

Svar: Oden

 

Völvans spådom 55: Odens son Vidar
 

 

(Vem) kunde besegra ett monster? Det är ingen lögn.

Svar: Vidar

 

Vaftrudnesmål 52-53:Vidar dödar vargen
Völvans spådom 55: Vidar dödar vargen

Kamp!

Svensk översättning av Rökstenen: Per Holmberg, Henrik Williams, Bo Gräslund och Olof Sundqvist