Bild
regnskog i Amazonas med rik biologisk mångfald
Foto: Shutterstock
Länkstig

Miljoner till forskning om biologisk mångfald och finansiellt beslutsfattande

Publicerad

Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor. Forskare från Handelshögskolan medverkar i programmet BIOPATH som har beviljats 50 miljoner från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Programmet kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande.

Genom att vi som samhälle synliggör och lär oss att ta hänsyn till den biologiska mångfalden i våra finansiella beslut hoppas vi kunna bidra till att mer och billigare kapital kanaliseras till aktiviteter som värnar den biologiska mångfalden. Det är med stor stolthet vi kavlar upp ärmarna och drar vårt strå till stacken för en bättre morgondag, säger Viktor Elliot som är forskare i företagsekonomi.

Programmet kommer genomföras av forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och internationella forskningsinstitut. Lunds Universitet är värd för programmet.

Vi som forskare bidrar med ett vetenskapligt angreppssätt vilket förhoppningsvis minskar risken för greenwashing. Det är fantastiskt att vi får göra detta i samarbete med forskare från ett stort antal discipliner som kan komplettera varandra inom detta komplexa område, säger Viktor Elliot.

Forskningen kommer att göras i samverkan med svenska och internationella partners från industrin, det finansiella systemet och myndigheter.

Problemets betydelse och hur brådskande det är att vi agerar syns genom det stora engagemang från de 35 partnerföretag som medverkat i ansökningsfasen visat upp. Det är några av våra mest framgångsrika svenska och europeiska företag inom finans, jordbruk, skogsbruk och energi tillsammans med branschorganisationer och välgörenhetsorganisationer som kommer att medverka i programmet, berättar Viktor Elliot.

Medverkande forskare Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. bland annat:
Företagsekonomiska institutionen: Viktor Elliot, Mari Paananen, Kristina Jonäll

Institutionen för nationalekonomi och statistik: Thomas Sterner
Institutionen för ekonomi och samhälle: Marie Stenseke

Juridiska institutionen: Lena Gipperth

Ytterligare ett forskningsprogram - BIOFIN – har fått Mistrafinansiering. Läs nyheten om det programmet:
Storsatsning på forskning om biologisk mångfald och ekonomiska värden
 

 

Om forskningsprogrammet:

BIOPATH står för Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity.

Lunds universitet är värd för programmet som beviljats 50 miljoner under fyra år och som finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi på Lunds universitet, är programledare.

Pressmeddelande från Lunds Universitet