Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Start för International Advisory Board

Publicerad

Ett internationellt vetenskapligt råd har nyligen tillsatts vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Det övergripande uppdraget är att verka som konversationspartner till fakultetsledningen i överväganden av strategisk natur. Rådets första möte hålls 10 juni.

Förutom ovan nämnda uppdrag ska rådet granska strategiska initiativ för att främja forskningsmiljöer som har kapacitet att utveckla forskning av hög kvalitet och ett produktivt, stödjande sammanhang för doktorander. Rådet ska även ge en internationell utblick och rådgivning för att utveckla fakultetens utbildningsprofiler.

– Rådet har sammantaget en omfattande och bred internationell erfarenhet, inte bara av att själva leda framgångsrika miljöer, utan även av ledningsuppdrag och utvärderingsuppdrag med strategisk karaktär. De är också hedersdoktorer, vilket gör att de har en etablerad relation till vår fakultet, säger Åsa Mäkitalo, vicedekan för forskning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Rådets medlemmar är följande:
Professor Ann Farrell, Queensland University of Technology
Professor Stefan Thomas Hopmann, Universität Wien
Professor Sten Ludvigsen, Universitet i Oslo
Professor Päivi Palojoki, Helsingfors universitet

Samtliga fyra i rådet är hedersdoktorer vid fakulteten och presenteras ytterligare på webbsidan för hedersdoktorer.
Uppdragsperioden sträcker sig fram till och med 2021-12-31 och kan därefter förlängas med ytterligare tre år.

Beslutet om ett International Advisory Board togs vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 februari.
Vid rådets första möte 10 juni ska bland annat diskuteras förslag gällande fakultetens strategiska avsättningar till forskningsmiljöerna för budgetåret 2020.