Bild
Debbie Lau
I sin doktorsavhandling studerar Debbie Lau effekterna av segregation för val av partner och yrke.
Foto: Lars Magnusson
Länkstig

Skolsegregation har långsiktig påverkan på arbetssegregation och val av partner

Publicerad

Att ha skolkamrater från samma ursprungsregion som en själv har långsiktiga effekter både på individens relation och arbetsresultat. Det är en av slutsatserna från en ny nationalekonomisk studie av skolsegregation i Sverige, från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Resultaten belyser hur viktigt verktyg mångfald i skolan är för beslutsfattare som vill minska segregation, säger Debbie Lau, som har genomfört studien.

Orsakssamband avgörande för beslutsfattare

I sin doktorsavhandling Empirical essays on Education and Health Policy Evaluation undersöker Debbie Lau i tre fristående studier orsakssamband i utbildnings- och hälsopolitik.
– Att identifiera orsakssambanden är en av de största utmaningarna när man ska utvärdera politiska beslut, men det är avgörande för att beslutsfattare ska kunna välja hur de bäst använder begränsade resurser, säger Debbie Lau.

Hennes studie av svenska skolförhållanden bygger på statistisk analys, som visar att när andelen skolkamrater från samma ursprungsregion ökar, ökar också sannolikheten för att en person med invandrarbakgrund senare i livet ska ha en partner och kollegor från samma ursprungsregion. Mer i detalj så ökar sannolikheten för att ha en partner från samma ursprungsregion med över 7 procent och sannolikheten för att ha kollegor från samma ursprungsregion med över 12 procent, när andelen skolkamrater med samma ursprung ökar med en standardavvikelse.

Störst effekt av skolkamrater från samma region

– Ett annat viktigt resultat i studien är att förändringen är tydligare för invandrare från samma ursprungsregion än andra invandrare, något som fördjupar vår förståelse av bildandet av sociala nätverk bland personer med invandrarbakgrund i Sverige, säger Debbie Lau.

Studien pekar på behovet av ytterligare forskning för att besvara frågan om varför skolsegregation påverkar individen i vuxen ålder.
– Drivs det av att individerna vill umgås med andra från samma ursprungsregion eller beror det på att de är begränsade till en social krets med samma ursprung? Frågan är viktig att besvara eftersom det senare scenariot antyder att skolsegregation begränsar deras möjligheter senare i livet, säger Debbie Lau.

För mer information: Debbie Lau, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan.

Mer information